Araç tescil işlemleri değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin hizmetler artık noterlere devredilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, artık noterliklere devredilebilecek.

Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.

EMNİYET İLE PAYLAŞILACAK

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve yönetimi ve güvenliği yine bu kuruluşça sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak EGM’yle paylaşılacak.

Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret bedeli, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek.

Araç devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha evvel bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edilecek.

BELGELER GİZLİ KALACAK

Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizli kalacak. Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka hiç kimse tarafından görülüp incelenemeyecek.

Mahkemeler bunun dışında tutulmakla beraber bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.

Araç devir işlemleri ile ilgili düzenlemeler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmayacak.

Kaynak: AAYorum

0 Yorum

Benzer Haberler